NORWAY GRANTS

“CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM PIELĀGOJAMA DATORPROGRAMMU UN VIDEOSPĒĻU VADĪBAS KONTROLIERU PROTOTIPA IZSTRĀDE”

Nr. NAGS2-IES-2021/10

Projekta mērķis: jaunas, pilnībā automatizētas 3D prototipa konstruēšanas un pasūtījumu veikšanas online platformas (tehnoloģijas) izveide, kuru izmantojot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām būtu iespējams pasūtīt pilnībā pielāgojamu jaunu datorprogrammu un videospēļu vadības kontroliera prototipu.

Projekta galvenās darbības:

  • Jaunas, pilnībā automatizētas 3D prototipa konstruēšanas un pasūtījumu veikšanas online platformas (tehnoloģijas) izstrāde, kas ļautu izveidot pilnībā pielāgojamu jauna datorprogrammu un videospēļu vadības kontroliera prototipu;

  • izveidota sadarbība ar Latvijas zinātnisko institūciju (Rīgas Stradiņa Universitātes zinātniskais centrs “Kleisti”) un Norvēģijas partneri (KAIZEN INSTITUTE NORWAY) nepieciešamo zināšanu pārnesē, saņemot būtiskas rekomendācijas platformas funkcionalitātes un iespēju definēšanā, kā arī tālākā tehnoloģiskā procesa ieviešanā.

Projekta partneris: “KAIZEN INSTITUTE NORWAY” AS

Programma: Norvēģijas finanšu instrumenta programma 2014.-2021. gadam “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” neliela apjoma grantu shēma “Dzīves kvalitāti atbalstošas tehnoloģijas”.

Projekta ieviešanas periods: 2022. gada marts – 2024. gada februāris

Kopējais projekta finansējums: Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 276 200 EUR, no tām plānotais Norvēģijas finanšu instrumentu un valsts budžeta līdzfinansējuma apmērs 93 170 EUR.

Kontaktpersona: 
Eva Daigina
SIA “Azeron”
E-pasts: eva.daigina@azeron.eu
Tālrunis: +371 26597913
www.azeron.eu

Norway_grants_4x.png