top of page

NORWAY GRANTS

“CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM PIELĀGOJAMA DATORPROGRAMMU UN VIDEOSPĒĻU VADĪBAS KONTROLIERU PROTOTIPA IZSTRĀDE”

Nr. NAGS2-IES-2021/10

Projekta mērķis: jaunas, pilnībā automatizētas 3D prototipa konstruēšanas un pasūtījumu veikšanas online platformas (tehnoloģijas) izveide, kuru izmantojot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām būtu iespējams pasūtīt pilnībā pielāgojamu jaunu datorprogrammu un videospēļu vadības kontroliera prototipu.

Projekta galvenās darbības:

  • Jaunas, pilnībā automatizētas 3D prototipa konstruēšanas un pasūtījumu veikšanas online platformas (tehnoloģijas) izstrāde, kas ļautu izveidot pilnībā pielāgojamu jauna datorprogrammu un videospēļu vadības kontroliera prototipu;

  • izveidota sadarbība ar Latvijas zinātnisko institūciju (Rīgas Stradiņa Universitātes zinātniskais centrs “Kleisti”) un Norvēģijas partneri (KAIZEN INSTITUTE NORWAY) nepieciešamo zināšanu pārnesē, saņemot būtiskas rekomendācijas platformas funkcionalitātes un iespēju definēšanā, kā arī tālākā tehnoloģiskā procesa ieviešanā.

Projekta partneris: “KAIZEN INSTITUTE NORWAY” AS

Programma: Norvēģijas finanšu instrumenta programma 2014.-2021. gadam “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” neliela apjoma grantu shēma “Dzīves kvalitāti atbalstošas tehnoloģijas”.

Projekta ieviešanas periods: 2022. gada marts – 2024. gada februāris

Kopējais projekta finansējums: Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 276 200 EUR, no tām plānotais Norvēģijas finanšu instrumentu un valsts budžeta līdzfinansējuma apmērs 93 170 EUR.

Kontaktpersona: 
Eva Daigina
SIA “Azeron”
E-pasts: eva.daigina@azeron.eu
Tālrunis: +371 26597913
www.azeron.eu

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai.

Norway_grants_4x.png

STARPPOSMA PĀRSKATS

“CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM PIELĀGOJAMA DATORPROGRAMMU UN VIDEOSPĒĻU VADĪBAS KONTROLIERU PROTOTIPA IZSTRĀDE”

Nr. NAGS2-IES-2021/10

2022. gada martā tika uzsākta projekta “Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pielāgojama datorprogrammu un videospēļu vadības kontrolieru prototipa izstrāde” darbība, ar mērķi izveidot jaunu, pilnībā automatizētu 3D prototipa konstruēšanas un pasūtījumu veikšanas online platformu, kuru izmantojot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām būtu iespējams pasūtīt pilnībā pielāgojamu jaunu datorprogrammu un videospēļu vadības kontroliera prototipu.

Projekta ieviešanas pirmajā pusgadā, tas ir laika posmā no marta līdz septembrim, pamatā veikta eksperimentāla darbība, kur pētīti jaunā datorprogrammu un videospēļu vadības kontroliera prototipa izstrādē potenciāli iekļaujamie moduļi. Tāpat skaidri apzināti nākamie soļi eksperimentālās izstrādes darbībā, rasti risinājumi un variācijas dažādo moduļu savietojamības iespējām, modificējot jau esošās Azeron ierīces. Moduļu izstrādē vērā ņemti ierīču lietotāju ieteikumi un vēlmes, piemēram, skārienpaliktņa, kursorbumbas vai potenciometra iestrāde ierīcē.

Projekta partneris: “KAIZEN INSTITUTE NORWAY” AS

Programma: Norvēģijas finanšu instrumenta programma 2014.-2021. gadam “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” neliela apjoma grantu shēma “Dzīves kvalitāti atbalstošas tehnoloģijas”.

Projekta ieviešanas periods: 2022. gada marts – 2024. gada februāris

Kopējais projekta finansējums: Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 276 200 EUR, no tām plānotais Norvēģijas finanšu instrumentu un valsts budžeta līdzfinansējuma apmērs 93 170 EUR.

Kontaktpersona:

Eva Daigina

SIA “Azeron”

E-pasts: eva.daigina@azeron.eu

Tālrunis: +371 26597913

www.azeron.eu

 

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai.

Norway_grants_4x.png

STARPPOSMA PĀRSKATS

“CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM PIELĀGOJAMA DATORPROGRAMMU UN VIDEOSPĒĻU VADĪBAS KONTROLIERU PROTOTIPA IZSTRĀDE”

Nr. NAGS2-IES-2021/10

Projekta ieviešanas otrajā un trešajā pusgadā, tas ir laika posmā no 2022. gada septembrim līdz 2023. gada septembrim, veikta eksperimentāla darbība, kur pētīti jaunā datorprogrammu un videospēļu vadības kontroliera prototipa izstrādē iekļaujamie moduļi, kā arī apzināti nākamie soļi eksperimentālās izstrādes darbībā, kur vērā ņemti ierīču lietotāju ieteikumi un vēlmes, paralēli veicot darbus pie IT risinājuma izstrādes. Šie procesi notiek paralēli, lai pēc iespējas vairāk būtu iespējams pielāgot prototipu klienta vajadzībām, kā arī to apstrādāt automatizētā pasūtījumu veikšanas platformā tiešsaistē, pasūtījumu apstrādi un klienta vajadzības veiksmīgi sajūdzot ar ražošanas procesiem uzņēmumā.

Pēc veiktas tirgus izpētes noslēgts līgums ar pakalpojuma sniedzēju SIA “Routed In” IT risinājuma izstrādes vajadzībām. Tāpat norisinās aktīvs darbs pie IT risinājumu (automatizēta 3D prototipa konstruēšanas un pasūtījumu veikšanas online platforma) izstrādes – veikta esošās platformas implementācijas analīze, esošo tehnisko risinājumu izpēte kā arī izveidots platformas pamatbāzes kods, tiek veikta platformas testēšana, kas notiek sazobē ar tās izstrādi, lai mazinātu nepilnības platformā.

Iepriekšējā pārskata perioda ietvaros tika veikta aktīva komunikācija ar ekspertiem un organizācijām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, piemēram, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO un Sociālās integrācijas valsts aģentūra, lai rastu iespēju izveidot saturiski nozīmīgu publicitātes pasākumu ar skatu nākotnē, kur uzrunātas un informētas potenciālās mērķa grupas. Dažādu apstākļu dēļ pasākums līdz šim netika īstenots, taču pēc ilgstošas saziņas Sociālās integrācijas valsts aģentūras pārstāvji un potenciālās mērķa grupas pārstāvji rudenī apciemos Azeron un piedalīsies pasākumā, kur tiks nodota informācija par Projektu, esošajām iespējām, ko nodrošina uzņēmums un tā radītie produkti, kā arī tālāko nākotnes vīziju šajā aspektā.

Projekta partneris: “KAIZEN INSTITUTE NORWAY” AS

Programma: Norvēģijas finanšu instrumenta programma 2014.-2021. gadam “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” neliela apjoma grantu shēma “Dzīves kvalitāti atbalstošas tehnoloģijas”.

Projekta ieviešanas periods: 2022. gada marts – 2024. gada februāris

Kopējais projekta finansējums: Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 276 200 EUR, no tām plānotais Norvēģijas finanšu instrumentu un valsts budžeta līdzfinansējuma apmērs 93 170 EUR.

Kontaktpersona:

Eva Daigina

SIA “Azeron”

E-pasts: eva.daigina@azeron.eu

Tālrunis: +371 26597913

www.azeron.eu

 

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai.

Norway_grants_4x.png

POZITĪVĀ IETEKME UZ VIDI

“CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM PIELĀGOJAMA DATORPROGRAMMU UN VIDEOSPĒĻU VADĪBAS KONTROLIERU PROTOTIPA IZSTRĀDE”

Nr. NAGS2-IES-2021/10

2022. gada martā tika uzsākta projekta “Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pielāgojama datorprogrammu un videospēļu vadības kontrolieru prototipa izstrāde” darbība, ar mērķi izveidot jaunu, pilnībā automatizētu 3D prototipa konstruēšanas un pasūtījumu veikšanas online platformu, kuru izmantojot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām būtu iespējams pasūtīt pilnībā pielāgojamu jaunu datorprogrammu un videospēļu vadības kontroliera prototipu. Šī projekta ietvaros izvirzīts mērķis saistībā ar tā ietekmi uz vidi – samazināt konkrētus vidi ietekmējošus rādītājus projekta rezultātā.

 

Līdz ar 3D prototipa konstruēšanas un pasūtījumu veikšanas online platformas izstrādi, plānots veikt un ieviest dažādus uzlabojumus ražošanas un pasūtījumu veikšanas procesos, samazinot ne tikai laiku pasūtījumu veikšanai un apstrādei, bet arī visu produkta ražošanas procesa ciklu.

Projekta ietvaros plānots samazināt viena produkta izstrādes laiku līdz 20 stundām, kā rezultātā samazināsies elektroenerģijas patēriņš. Papildus ražošanas procesa ietvaros izmantoto enerģijas patēriņa daudzumam un procesu ietekmei uz vidi, plānots samazināt drukāto detaļu brāķu daudzumu no 6% līdz pat 1%.

Uzņēmums uzsācis eksperimentālu sadarbību ar pārstrādes uzņēmumu Vācijā - izmēģinājuma nolūkos, lai saprastu vai sadarbību būs iespējams izveidot veiksmīgi un atbilstoši uzņēmuma vajadzībām un specifikai, pārstrādei tika nosūtīti aptuveni 45 kilogrami PLA materiāla brāķēto detaļu, jo šādas sadarbības izveide un veiksmīga nostiprināšana samazinās brāķu skaita dēļ radušos negatīvo ietekmi uz vidi.

Projekta partneris: “KAIZEN INSTITUTE NORWAY” AS

Programma: Norvēģijas finanšu instrumenta programma 2014.-2021. gadam “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” neliela apjoma grantu shēma “Dzīves kvalitāti atbalstošas tehnoloģijas”.

Projekta ieviešanas periods: 2022. gada marts – 2024. gada februāris.

Kopējais projekta finansējums: Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 276 200 EUR, no tām plānotais Norvēģijas finanšu instrumentu un valsts budžeta līdzfinansējuma apmērs 93 170 EUR.

Kontaktpersona:

Eva Daigina

SIA “Azeron”

E-pasts: eva.daigina@azeron.eu

Tālrunis: +371 26597913

www.azeron.eu

 

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai.

123123.jpg
Norway_grants_4x.png
bottom of page